Algemeen overleg : Medisch zorglandschap (wordt voortgezet op 6 februari 2020)

De vergadering is geweest

28 november 2019
10:00 - 15:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Visie medisch zorglandschap

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toekomstverkenning zorg in Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsbrief Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toekomst van de zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toekomstige concentratie van het Bravis ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Bestuurlijke afspraken Maasziekenhuis Pantein

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang 'De juiste zorg op de juiste plek'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwikkelingen rondom concentratie van het Bravis ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de open brief Lessen uit faillissement ziekenhuizen voor spoedzorg van Ziekenhuis St. Jansdal

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de Gemeente Urk over Zorgvisie in Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  De toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe en Zuidoost Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over inzake de maatschappelijke rol van de universitaire medische centra (umc's) in het medisch zorglandschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Toezegging ziekenhuislandschap Drenthe en Zuidoost Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Spoedpost Oldenzaal

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik en vervolgprogramma ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Moties en toezeggingen Notaoverleg over Initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio (Kamerstuk 35138)

  Te behandelen:

  Loading data