Rondetafelgesprek

De problemen rondom netcapaciteit

Rondetafelgesprek: "De problemen rondom netcapaciteit"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Netcapaciteit 28 november 2019, 10.00 - 13.00 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Blok 1. Wetenschappers en experts (10.00 - 10.45 uur)

Details

 1. De heer Slootweg, TU Eindhoven
 2. De heer De Vries, TU Delft
 3. Mevrouw Jansen, TU Delft
 4. De heer De Leede, Tilburg University
2
Blok 2. Overheden en projectontwikkelaars (10.45 - 11.45 uur)

Details

 1. De heer Bos, Autoriteit Consument en Markt
 2. De heer Stelpstra, gedeputeerde Drenthe
 3. De heer Özel, HVE
 4. De heer Olsthoorn, FME/Energy Storage NL
3
Blok 3. Netbeheerders en energiebedrijven (11.45 - 13.00 uur)

Details

 1. Mevrouw Van der Laan, Energie Nederland
 2. De heer Van der Linden, Netbeheer Nederland
 3. De heer Vermaat, Enexis
 4. De heer Voorhorst, TenneT
 5. Mevrouw Thijssen, Alliander
 6. Mevrouw Veenstra, Holland Solar
4
Position papers:

Te behandelen: