Algemeen overleg

Formele JBZ-Raad 2 en 3 december

Algemeen overleg: "Formele JBZ-Raad 2 en 3 december "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 november 2019, over de Formele JBZ-Raad van 2 en 3 december 2019
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg Formele JBZ-Raad 2 en 3 december op 28 november 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten