Algemeen overleg

Klimaat en energie

Algemeen overleg: "Klimaat en energie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 november 2019, over Klimaat en energie
Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg Klimaat en energie 28 november 2019, 13.30 - 17.30 uur; agendapunten toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

9
Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 oktober 2019, over het bericht dat slechts 20 bedrijven verantwoordelijk zijn voor een derde van de uitstoot

Te behandelen:

15
Invulling van de motie van het lid Van der Lee over het onderzoeken van de wijze waarop waterzijdig inregelen toegevoegd kan worden aan de lijst van erkende maatregelen en de motie van de leden Van der Lee en Agnes Mulder over het verplichten van ledverlichting voor bedrijven

Te behandelen: