Algemeen overleg : Klimaat en energie

De vergadering is geweest

28 november 2019
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijd per fractie maximaal 7 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.D. Wiebes
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • F. Azarkan (DENK)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • M.F. Sienot (D66)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Verdere vormgeving van de transportindicatie in de najaarsronde SDE+

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op briefingdocument “EU-steun voor energieopslag” van de Europese Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitwerking voorgenomen tracé voor hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorzorgbeleid Hoogspanning en Gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rendementsmonitor warmteleveranciers 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vormgeving tender windkavel V Hollandse Kust (noord)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nadere uitwerking van afbouw van salderingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontheffingen experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 oktober 2019, over het bericht dat slechts 20 bedrijven verantwoordelijk zijn voor een derde van de uitstoot

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Duitse klimaatplannen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie beleidsevaluatie Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzegeling bij langdurige afsluiting van de gasvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Resultaten voorjaarsronde SDE+ 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsappreciatie van de speciale IPCC-rapporten over klimaatverandering en land en over oceanen en ijs in een veranderend klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Invulling van de motie van het lid Van der Lee over het onderzoeken van de wijze waarop waterzijdig inregelen toegevoegd kan worden aan de lijst van erkende maatregelen en de motie van de leden Van der Lee en Agnes Mulder over het verplichten van ledverlichting voor bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data