Commissievergaderingen

Donderdag 14 februari 2019

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - 7th OECD Parliamentary Days, jointly with the NATO PA Annual Meeting at the OECD

Werkbezoek
Parijs (besloten)

delegatie naar de Euro-Mediterrane Parlementaire Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

PA UfM - 15th Plenary session and 6th Summit of Speakers of the PA-UfM

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek brief kabinet inzake Nordstream 2

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Agema (PVV) om reactie van de minister voor Medische Zorg inzake wettelijke aanrijtijden ambulances n.a.v. sluiting van de spoedeisende hulppost in Lelystad

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Technische briefing door de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) over zijn advies "Nationale Omgevingsvisie: lakmoesproef voor het omgevingsbeleid"

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Middelbare Defensie Vorming (MDV)

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) (TK 35123)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Klompezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Raad Algemene Zaken dd 19 februari 2019

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Verpleeghuiszorg (geannuleerd)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Energielabels en energie-index

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om uitstel van het algemeen overleg Verpleeghuis d.d. 14 februari 2019

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Omzetten AO Energieraad van 21-02-2019 in SO op 18 februari 2019

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Innovatie (verplaatst naar 3 april 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijzigingswet financiële markten 2019

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel voor een toespraak namens de commissie Financiën tijdens de Artikel 13 Conferentie op 18/19 februari 2019

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Justitie- en Veiligheidsketen BES-eilanden

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:30 uur

Rule of Law/ Rechtsstatelijkheid

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Brexit en transport

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Discriminatie

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om het AO PGB d.d. 20 februari a.s uit te stellen en op dat tijstip AO Verpleeghuiszorg te houden

E-mailprocedure
(besloten)

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Vergadering Bouwbegeleidingscommissie

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)