E-mailprocedure : Verzoek brief kabinet inzake Nordstream 2

De vergadering is geweest

14 februari 2019
10:00 uur
Geachte leden,
Hierbij leg ik u het voorstel voor van de leden Van Ojik en Sjoerdsma om namens de commissie een brief te vragen van het kabinet inzake Nordstream 2, te ontvangen vóór het plenair debat van volgende week over dit onderwerp.
Graag ontvang ik uw reactie op dit voorstel, namens uw fractie, via reply all, uiterlijk morgenochtend 10.00 uur.
 
Theo van Toor
Griffier
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek kabinetsbrief inzake Nordstream 2

    Te behandelen:

    Loading data