Algemeen overleg : Rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden

De vergadering is geweest

14 februari 2019
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.B. Hoekstra
  minister van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Publicatie: Zicht op extra geld kabinet-Rutte III; Navolgbaarheid en onderbouwing maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Het integreren van de Monitor Brede Welvaart in de algehele besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording op vragen commissie inzake verslag van de rapporteurs over de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van de rapporteurs verslaggevingsstelsel rijksoverheid over de wenselijkheid van invoering van een baten-lastenstelsel voor de rijksbegroting

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Trefzekerheid raming belasting- en premieontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsrapportage Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie op het verslag van de rapporteurs verslaggevingsstelsel rijksoverheid over de wenselijkheid van invoering van een baten-lastenstelsel voor de rijksbegroting (Kamerstuk 31865-125)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verslag rapporteurs commissie voor Financiën over het verslaggevingsstelsel rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgangsrapportage Operatie Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data