Algemeen overleg

Rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden

Algemeen overleg: "Rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoording - 14 februari 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 februari 2019, over Rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Beantwoording op vragen commissie inzake verslag van de rapporteurs over de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX)

Te behandelen:

7
Kabinetsreactie op het verslag van de rapporteurs verslaggevingsstelsel rijksoverheid over de wenselijkheid van invoering van een baten-lastenstelsel voor de rijksbegroting (Kamerstuk 31865-125)

Te behandelen: