E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Omzetten AO Energieraad van 21-02-2019 in SO op 18 februari 2019

De vergadering is geweest

14 februari 2019
14:00 uur
Van: Commissie EZK
Verzonden: donderdag 14 februari 2019 11:21
Aan: GC-Commissie-EZK
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Omzetten AO Energieraad van 21-02-2019 in SO - Reactie voor VANDAAG (14/02) 14.00 uur
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
In uw procedurevergadering van 11 april 2017 is besloten* om na de ontvangst van de geannoteerde agenda ten behoeve van een formele Energie-, Telecom- of Concurrentieraad standaard via e-mail te inventariseren of leden behoefte hebben om het algemeen overleg ter voorbereiding van deze Europese Raden om te zetten naar een schriftelijk overleg.
 
Hierbij leg ik u dan ook de vraag voor of u het algemeen overleg ter voorbereiding van de Energieraad (formeel) op 4 maart 2019, dat gepland staat op donderdag 21 februari 2019 van 10.00 tot 12.00 uur, wenst om te zetten naar een schriftelijk overleg.
 
Gelet op het krokusreces een week later ziet het tijdsschema voor een eventueel schriftelijk overleg er dan als volgt uit:
 
 • Inbreng SO maandag 18 februari 2019 om 12.00 uur.
 • Beantwoording kabinet SO: uiterlijk donderdag 21 februari 2019 om 12.00 uur.
 • Eventueel VSO: 21 februari 2019.
 • Stemmingen moties: donderdag 21 februari 2019.
 
Aangezien de beantwoording van het kabinet op de laatste dag voor het reces plaatsvindt kunt u zich indien u een VSO wenst vóór dinsdag 19 februari met een vooraankondiging bij de plenaire griffie melden.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk vandaag (14/02) om 14.00 uur te laten weten of u het algemeen overleg t.b.v. de Energieraad wenst om te zetten naar een schriftelijk overleg (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst**.
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Adjunct-griffier vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  [E-MAILPROCEDURE] Omzetten AO Energieraad van 21-02-2019 in SO

  Te behandelen:

  Loading data