Algemeen overleg : Armoede- en schuldenbeleid

De vergadering is geweest

14 februari 2019
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • T. van Ark
  staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming
 • M. Snel
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • T. Kuzu (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Cijfers verhogingen Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) boetes

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Peters, gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 14 juni 2018, over het voorstel van een ‘omgekeerde bewijslast’ bij buitengerechtelijke schuldregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Diverse onderzoeken armoede en schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang diverse maatregelen Brede Schuldenaanpak, waaronder implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tussentijdse evaluatie inzet extra middelen voor kinderen in armoede

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het rapport 'Knellende schuldenwetgeving'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken inzake rijksincasso

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanpak misstanden private buitengerechtelijke incassomarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorkomen van stapeling en ophoging van bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premies

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het rapport van de Nationale ombudsman 'Invorderen vanuit het burgerperspectief'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en Verbreding beslagregister

  Te behandelen:

  Loading data