Algemeen overleg : Justitie- en Veiligheidsketen BES-eilanden

De vergadering is geweest

14 februari 2019
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid
 • R.W. Knops
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • A. Bosman (VVD)
 • M.G.W. den Boer (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Rapportage Inspectie Justitie en Veiligheid over rampenbestrijding op de BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoek Raad voor de rechtshandhaving inzake slachtofferhulp in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie op het inspectierapport van de Raad voor de Rechtshandhaving inzake de uitvoering van de opsporingstaak door de Kustwacht in Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoek Raad voor de rechtshandhaving inzake Basis Politiezorg in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op het rapport "Onderzoek naar het systeem van de rampenbestrijding op de BES-eilanden"

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang van de implementatie van het jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Crisis op de Antillen: bonje tussen opsporingsdiensten'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Veiligheidsbeeld BES 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data