Algemeen overleg

Justitie- en Veiligheidsketen BES-eilanden

Algemeen overleg: "Justitie- en Veiligheidsketen BES-eilanden"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 februari 2019, over de Justitie- en Veiligheidsketen BES-eilanden
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Justitie- en Veiligheidsketen BES-eilanden op 14 februari 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Kabinetsreactie op het inspectierapport van de Raad voor de Rechtshandhaving inzake de uitvoering van de opsporingstaak door de Kustwacht in Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland

Te behandelen: