Algemeen overleg

Raad Algemene Zaken dd 19 februari 2019

Algemeen overleg: "Raad Algemene Zaken dd 19 februari 2019 "Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie ivm toevoeging zaak *

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 februari 2019, over de Raad Algemene Zaken van 19 februari 2019
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 19 februari 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
EU-voorstel: Mededeling inzake voorbereidingen voor terugtrekking Verenigd Koninkrijk uit Europese Unie 30 maart 2019: uitvoering van het noodplan COM (2018) 890

Te behandelen: