Commissievergaderingen

Woensdag 28 maart 2018

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 19:00 uur

IPU - 138th Assembly

Werkbezoek
Genevé (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Spoed e-mailprocedure inzake berichtgeving migratiebeleid t.b.v. AO opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring hedenochtend

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Exportkredietverzekering, -garanties en investeringsverzekering.

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Ambtelijke technische briefing over Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers)

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op het advies van de Onderwijsraad 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Omgevingsrecht

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Cft Curaçao en Sint Maarten/Cft BES-eilanden/CAft

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS (Let op: verplaatst naar 29 maart 2018)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 10:45 uur

Extra procedurevergadering (Let op: verplaatst naar 29 maart 2018)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Gesprek met het College voor de Rechten van de Mens inzake rapport "VN-verdrag handicap in Nederland 2017"

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Lunch met Amerikaanse Congresleden

Gesprek
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Verzameloverleg: Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (of zoveel later na afloop van het plenaire debat inzake Bloedvoorziening)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Mededeling EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:15 uur

Openbaar gesprek met Jeroen van der Veer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ING

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen, regels voor fusie en splitsing en waardeoverdracht van nettopensioen (Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen) - 34801

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 34775-XVI-125

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Rapport ‘Mainports voorbij’ door RLI

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord) - 34888

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën (Verplaatst naar 29 maart 2018)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 17:45 uur

Beloning financiële sector

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 20:30 uur

Middenhuur

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal