Algemeen overleg

Verzameloverleg: Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (of zoveel later na afloop van het plenaire debat inzake Bloedvoorziening)

Algemeen overleg: "Verzameloverleg: Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (of zoveel later na afloop van het plenaire debat inzake Bloedvoorziening)"Deze vergadering is geweest
Spreektijd maximaal 5 minuten per fractie

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 maart 2018, over Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten
Convocatie commissieactiviteit
Download 5e Herziene convocatie Verzameloverleg: Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten - 28 maart 2018 - 13.00 -17.00 - opmerking t.a.v. begintijdstip: of zoveel later na afloop van het plenaire debat inzake Bloedvoorziening

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
WLZ
24
PGB
36
TOEGANG TOT DE WLZ VOOR GGZ-CLIENTEN