Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek Stichting Dier&Recht, namens 15.000 bezorgde burgers, tot aanbieding petitie tegen fokken van designer cats

 3. 3

  Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Protocol tot wijziging van het Europees landschapsverdrag; Straatsburg, 1 augustus 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  NVWA jaarverslag 'Zo doende 2016' over de in Nederland verrichte dierproeven en het toezicht op de Wet op de dierproeven

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het rapport "Merchants of misery. How the Dutch state supports animal suffering abroad"

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Advies van de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, inzake het bericht dat de controle op de online verkoop van vlees te kort schiet

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vogelgriep uitbraak in Kamperveen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie Agroregelingen met POP2 financiering en fijnstofmaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van de commissie om een reactie op het rapport 'The impact of the EU IUU Regulation on seafood trade' van Oceana

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang van de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reservering Regio Envelop opgave Rotterdam-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Bijdrage Regio Envelop opgave Brainport Eindhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Agenda Taskforce Circular Economy in Food

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

  Debatten
  • Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 27 juni 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over stalbranden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018) 
  • Debat over misstanden in varkensstallen (aangevraagd door het lid De Groot op 6 maart 2018)  - brief gevraagd voorafgaand aan debat
 17. 17

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Deelname interparlementaire conferentie over het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020 op dinsdag 24 april 2018

  Besluit: Namens de commissie zal het lid De Groot (D66) deelnemen.
  Besluit: Het lid De Groot (D66) wordt verzocht een gezamenlijk standpunt namens de commissie op te stellen dat ingebracht kan worden tijdens de interparlementaire conferentie. Dit standpunt wordt in de procedurevergadering van 11 april 2018 aan de commissie voorgelegd.
 19. 19

  Vervallen van de Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2018

  Besluit: Het schriftelijk overleg met als inbrengdatum 7 mei 2018 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2018 is geannuleerd in verband met het vervallen van de Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2018.
 20. 20

  Verzoek van de minister van LNV om het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2018 te verplaatsen naar 12 juni 2018

  Besluit: Het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van 13 juni 2018 (14.30-17.30 uur) wordt verplaatst naar 12 juni 2018 (16.30-19.30 uur).
 21. 21

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 19 maart 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van State over schorsing vergunningen inzake Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek van het lid Ouwehand om de brief die geagendeerd stond voor het ingetrokken dertigledendebat "Over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen" te agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 14 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data