Debat geweest
28 maart 2018 | 11:15 - 12:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 28 maart 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 28 maart 2018

Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek Stichting Dier&Recht, namens 15.000 bezorgde burgers, tot aanbieding petitie tegen fokken van designer cats
3
Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

Te behandelen:

5
NVWA jaarverslag 'Zo doende 2016' over de in Nederland verrichte dierproeven en het toezicht op de Wet op de dierproeven

Te behandelen:

8
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, inzake het bericht dat de controle op de online verkoop van vlees te kort schiet

Te behandelen:

16
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

Debatten
  • Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 27 juni 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over stalbranden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018) 
  • Debat over misstanden in varkensstallen (aangevraagd door het lid De Groot op 6 maart 2018)  - brief gevraagd voorafgaand aan debat
18
Deelname interparlementaire conferentie over het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020 op dinsdag 24 april 2018

Details

Besluit: Namens de commissie zal het lid De Groot (D66) deelnemen.
Besluit: Het lid De Groot (D66) wordt verzocht een gezamenlijk standpunt namens de commissie op te stellen dat ingebracht kan worden tijdens de interparlementaire conferentie. Dit standpunt wordt in de procedurevergadering van 11 april 2018 aan de commissie voorgelegd.
19
Voorstel van de voorbereidingsgroep voor invulling van het prioritaire kennisthema Toekomst GLB
20
Vervallen van de Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2018

Details

Besluit: Het schriftelijk overleg met als inbrengdatum 7 mei 2018 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2018 is geannuleerd in verband met het vervallen van de Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2018.
21
Verzoek van de minister van LNV om het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2018 te verplaatsen naar 12 juni 2018

Details

Besluit: Het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van 13 juni 2018 (14.30-17.30 uur) wordt verplaatst naar 12 juni 2018 (16.30-19.30 uur).