E-mailprocedure : Spoed e-mailprocedure inzake berichtgeving migratiebeleid t.b.v. AO opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring hedenochtend

De vergadering is geweest

28 maart 2018
10:00 uur
Van: Verstraten, J.
Verzonden: woensdag 28 maart 2018 9:56
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: Resultaat spoed e-mailprocedure inzake berichtgeving migratiebeleid t.b.v. AO opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring hedenochtend

 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat er geen meerderheid instemt met het voorstel. Het algemeen overleg zal dus zoals gepland plaatsvinden van 10.00 tot 13.00.
 
Met vriendelijke groet,
Jasper Verstraten
Adjunct-griffier commissie Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 28 maart 2018 9:00
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: Spoed e-mailprocedure inzake berichtgeving migratiebeleid t.b.v. AO opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring hedenochtend
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Fritsma (PVV) om:
1. Ontvangst van de brief zo spoedig mogelijk.
2. Uitstel van het algemeen overleg Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring tot na ontvangst van de brief (onder de voorwaarde dat dit overleg nog deze week plaatsvindt).
 
Ik verzoek u per ommegaande kenbaar te maken of u hiermee kunt instemmen.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts LLM / ML
Plv. griffier 
Griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
---
Van: Fritsma S.R.
Datum: 28 maart 2018 om 07:36:06 CEST
Aan: Commissie J&V <cie.jv@tweedekamer.nl>
Onderwerp: Spoed: Verzoek ontvangst brief voor AO
Beste griffier / leden vd commissie,
Vanochtend konden we via de pers vernemen dat het kabinet ingrijpende veranderingen van het migratiebeleid overweegt, inclusief het binnenhalen van meer arbeidsmigranten in ruil voor het door landen van herkomst terug laten nemen van illegalen.
Nog afgezien van het feit dat het een schoffering van de kamer is om eerst de pers te informeren in plaats van de kamer, is het een gotspe dat de plannen een paar uur voor een AO- vreemdelingenzaken bekend worden gemaakt, terwijl de brief erover een paar dagen NA het AO zal verschijnen zodat de concrete inhoud van de plannen niet besproken kunnen worden.
Het spreekt voor zich dat we eerst de brief moeten hebben, waar ik bij deze dan ook om verzoek. Dat kan m.i. vandaag, en desnoods kan het AO een paar uur later beginnen.
Gr Sietse Fritsma (PVV)

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek inzake berichtgeving migratiebeleid t.b.v. AO opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring hedenochtend

    Te behandelen:

    Loading data