Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verslag van een werkbezoek aan Sint Eustatius en Sint Maarten en de 28e voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten over de plannen van aanpak politie en gevangenis

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van Koninkrijksrelaties (IV)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken wederopbouw Sint Maarten en overeenkomst Wereldbank

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijzigingen data procedurevergaderingen

  Besluit: 1) De procedurevergadering van 25 april wordt naar 18 april 2018 verzet.
  2) De procedurevergadering van 30 mei wordt naar 23 mei 2018 verzet.
 6. 6

  Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarplanning versterking kennispositie commissie Koninkrijksrelaties 2018

 8. 8

  Rondvraagpunt door commissie voorzitter Pechtold i.v.m. vermindering bureaucratie op Saba

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rondvraagpunt door commissie voorzitter Pechtold i.v.m. verzoek aan de staf om een studiereis naar de Bovenwinden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rondvraagpunt door commissie voorzitter Pechtold i.v.m. verzoek om tijdsplanning Geschillenregeling

  Te behandelen:

  Loading data