Algemeen overleg : Omgevingsrecht

De vergadering is geweest

28 maart 2018
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt *) en toevoeging van de commissie I&W als volgcommissie (i.v.m. de agendapunten 1, 2, en 8).

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • J.M. van Eijs (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Stelselherziening omgevingsrecht, Nationale Omgevingsvisie en taakverdeling bewindspersonen BZK en IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Planning voor het indienen van het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Herplanning stelselherziening omgevingsrecht en reactie op BIT-advies

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur "Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving"

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Visie op gezondheid en toegezegde reactie op advies Gezondheidsraad over het meewegen van gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapporten onderzoek en evaluatie Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (wet VTH)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang stelsel Omgevingswetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapportage over de pieknormering (geluid) voor bedrijfsmatige activiteiten zoals deze is opgenomen in het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

  Te behandelen:

  Loading data