Algemeen overleg

Omgevingsrecht

Algemeen overleg: "Omgevingsrecht "Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt *) en toevoeging van de commissie I&W als volgcommissie (i.v.m. de agendapunten 1, 2, en 8).

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 maart 2018, over Omgevingsrecht
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Omgevingsrecht d.d. 28 maart 2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten