Algemeen overleg : Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

De vergadering is geweest

28 maart 2018
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • M. Azmani (VVD)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • M. Groothuizen (D66)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Inbewaringstelling door de Dienst Terugkeer en Vertrek

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie WODC rapport "Van perceptie naar feit. Asielzoekers en buurtcriminaliteit"

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie op het rapport van Oxfam inzake het onderzoek dat door Oxfam is gedaan naar de relatie tussen het conflict in Afghanistan en terugkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Landgebonden asielbeleid Somalië

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie inzake de uitzending van 23 december 2017 door Argos “Hoe bewijs je waar je huis stond?”

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie inzake de rapporten van Amnesty International over vreemdelingendetentie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over inbewaringstelling van minderjarigen door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift reactie op brieven van LGBT Asylum Support over geweld tegen personen met een LHBTI-achtergrond

  Te behandelen:

  Loading data