Inbreng schriftelijk overleg : Reactie op het advies van de Onderwijsraad 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’

De vergadering is geweest

28 maart 2018
10:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Reactie op het advies van de Onderwijsraad 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’

    Te behandelen:

    Loading data
  2. 2

    Aanbieding advies 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd' van Onderwijsraad