Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek procedurevergadering inzake bescherming van persoonsgegevens
Brief lid / fractie
Download Verzoek aan minister voor Rechtsbescherming om aanvullende informatie inzake enkelband
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 9 maart 2018 - 21 maart 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 28 maart 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake het bericht "Overheid aansprakelijk gesteld voor misstanden rond adoptie"
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie minister op proefschrift
Brief lid / fractie
Download Verzoek om het organiseren van rondetafelgesprek inzake brandweer-vrijwilligers
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 28 maart 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie

Te behandelen:

4
Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/1564 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEU L242/6), alsmede ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/1563 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (PbEU L242/1) (Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening)

Te behandelen:

6
Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102)

Te behandelen:

7
Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014

Te behandelen:

10
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
21
34
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap over de onderhandelingen over het gemeenschappelijk Europees asielstelsel

Te behandelen:

43
Kennismakingsgesprek met de Nederlandse rechter bij het EHRM

Details

De commissie wenst een gesprek te plannen met de Nederlandse rechter bij het EHRM.
45
Voorstel opzet rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012