Debat geweest
28 maart 2018 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering procedurevergadering IenW d.d. 28 maart
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 28 maart

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
26
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

1. Wetgeving
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
  Plenaire behandeling na afronding van het nader verslag
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten
 • Debat over de kerncentrale van Tihange
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
 • Debat over Schiphol en Lelystad Airport
  Aangevraagd door het lid Graus (PVV) en uitgebreid met Lelystad Airport tijdens de regeling van 6 maart 2018
 • Debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 maart 2018
 • Debat over asbest in make-up
  Aangevraagd door het lid Van Eijs (D66) in de regeling van werkzaamheden van 28 maart 2018

3. Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 5 december 2017
 • Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 23 januari 2018
 • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
  Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd
  Aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA) in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GroenLinks) in de regeling van werkzaamheden van 31 januari 2018
 • Dertigledendebat over de snelle stijging van de zeespiegel
  Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
 • Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 21 februari 2018
 • Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 7 maart 2018
 • Dertigledendebat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018
 • Dertigledendebat over het effect van fijnstof op de hersenen van ongeboren kinderen
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over statiegeld op kleine flesjes
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
  Aangevraagd door het lid Kröger in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
 • VAO Circulaire economie, eerste spreker het lid Wassenberg (PvdD)
 • NB: mogelijk een VSO Milieuraad t.b.v. de Milieuraad op dinsdag 10 en woensdag 11 april. Indien behoefte is aan een VSO dient dit uiterlijk bij de regeling van donderdag 29 maart te worden aangevraagd.
27
Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

Details

 • di 27-03-2018 12.00-12.00 Inbreng feitelijke vragen Suppletoire begroting Wederopbouw Saba en St Eustatius
 • di 27-03-2018 12.00-12.00 Inbreng feitelijke vragen Suppletoire begroting Thermphos
  Een stafnotitie voor bovenstaande feitelijke vragenrondes is reeds verspreid voor gebruik door fracties (2018Z05218).
 • wo 28-03-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • wo 28-03-2018 14.00-15.30 Technische briefing Rapport ‘Mainports voorbij’ door RLI
 • do 29-03-2018 10.00-12.00 Technische briefing Slottoewijzing, capaciteit Schiphol en staatsdeelnemingsaspecten van Schiphol en KLM
 • wo 04-04-2018 12.00-12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit ov-chipkaart en andere vervoersbewijzen
 • di 10-04-2018 12.00-12.00 Inbreng nader verslag n.a.v. Tweede Nota van Wijziging (34182-12) op de Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen
 • wo 11-04-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering, inclusief toelichting door Brexit-rapporteurs
 • wo 11-04-2018 14.00-15.30 Technische briefing ANVS ter voorbereiding op het werkbezoek aan het FANC
 • wo 11-04-2018 15.30-15.45 Delegatievergadering ter voorbereiding op werkbezoek aan het FANC op 13 april 2018 (alleen voor delegatieleden)
  do 12-04-2018 15.00-16.30 Gesprek met Europarlementariër Gerbrandy over ‘lessons learned’ Dieselfraude en EU-voorstel CO2-emissies auto’s en busjes
 • vr 13-04-2018 09.00-18.00 Werkbezoek Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
  Reader zal worden verspreid onder de delegatieleden
 • wo 18-04-2018 10.00-13.00 Rondetafelgesprek Governancestructuur luchtvaart
 • do 19-04-2018 15.30-17.30 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  EU-signalering over de Mobiliteitspakketten wordt verspreid onder de leden
 • wo 25-04-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • wo 25-04-2018 15.30-17.00 Technische briefing ICAO (internationale luchtvaart)
 • di 15-05-2018 16.00-20.00 Algemeen overleg Luchtvaart
 • wo 16-05-2018 10.00-13.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
 • do 17-05-2018 10.00-12.00 Algemeen overleg Maritiem
 • do 17-05-2018 15.30-17.30 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
 • wo 23-05-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • do 24-05-2018 14.30-17.30 Algemeen overleg Leefomgeving
 • di 29-05-2018 16.00-17.30 Technische briefing IMO (Internationale maritieme organisatie)
 • wo 30-05-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • wo 30-05-2018 16.00-18.00 Algemeen overleg Transportraad van 7 juni 2018
  EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • wo 06-06-2018 15.00-18.00 Algemeen overleg Spoor
 • vr 08-06-2018 09.00-18.00 Werkbezoek Vlaanderen (o.v.)
  Reader zal worden verspreid onder de delegatieleden
 • wo 13-06-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • do 14-06-2018 15.00-17.00 Algemeen overleg Milieuraad van 25 juni
  EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • wo 20-06-2018 10.00-18.00 Werkbezoek Interparliamentary Committee Meeting “EU investing in its Transport Networks beyond 2020”
 • do 21-06-2018 12.00-18.00 Algemeen overleg MIRT
 • wo 27-06-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • wo 27-06-2018 13.00-17.00 Algemeen overleg Water
  Stafnotities Analyse over grote waterprojecten zullen worden verspreid
 • do 28-06-2018 10.00-12.00 Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid
  Stafnotitie Analyse over het groot project ERTMS zal worden verspreid
 • wo 04-07-2018 14.30-17.30 Algemeen overleg Circulaire Economie 
30
Voorstel van het lid Remco Dijkstra om met spoed een kort schriftelijk overleg te voeren over het verdrag inzake luchtdiensten tussen Nederland, ten behoeve van Curaçao, en Qatar

Te behandelen:

31
Programmavoorstel van het lid Amhaouch (CDA) voor het rondetafelgesprek Governancestructuur luchtvaart op 18 april 2018 van 10-13 uur