Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

28 maart 2018
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • C. Laçin (SP)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • M.F. Sienot (D66)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • L. van Raan (PvdD)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wetsvoorstel ter implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpbesluit tot uitvoering van de Europese verordening inzake emissiegrenswaarden van mobiele machines die niet de weg op gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Informatie over termijn toezending advies over de voorgenomen wijziging van de begrotingssystematiek van het Infrastructuurfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  3e Publieksrapportage Rijkswegennet 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitkomsten vervolg Bestuurlijke Overleggen MIRT Zuidwest Nederland en Noordwest Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kortetermijnaanpak files in het kader van de Bestuurlijke Overleggen MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afspraken IC Brussel, spoorstaafschade en garantie-afspraken betonschade HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Lijst van vragen en antwoorden over de ingehuurde adviseur voor de MER-actualisatie Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Handhavingsrapportage Schiphol 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Notitie Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over drones

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Dienstregeling vervoerconcessie Waddenveren Oost

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Naar een circulaire verpakkingsketen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie op uitzending EenVandaag van 26 februari 2018 over de gevolgen van zwerfafval voor de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie op sluiting afdeling Circulaire Economie van energieonderzoekscentrum ECN

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport over Interbestuurlijk toezichtonderzoek provincie Zeeland inzake Van Citters Beheer BV

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Informatie inzake de afnemers van Chemours

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op documentaire "Beerput Nederland"

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Fiche: Voorstel voor een herziening van de Drinkwaterrichtlijn (98/83/EG) (herschikking)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van milieuministers van 10 en 11 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag Milieuraad van 5 maart 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  EU raadpleging inzake financiering strategische infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  EU-voorstellen week 9-11

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  1. Wetgeving
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
   Plenaire behandeling na afronding van het nader verslag
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten
  • Debat over de kerncentrale van Tihange
   Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
  • Debat over Schiphol en Lelystad Airport
   Aangevraagd door het lid Graus (PVV) en uitgebreid met Lelystad Airport tijdens de regeling van 6 maart 2018
  • Debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 maart 2018
  • Debat over asbest in make-up
   Aangevraagd door het lid Van Eijs (D66) in de regeling van werkzaamheden van 28 maart 2018

  3. Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 5 december 2017
  • Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 23 januari 2018
  • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
   Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
  • Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd
   Aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA) in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
  • Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GroenLinks) in de regeling van werkzaamheden van 31 januari 2018
  • Dertigledendebat over de snelle stijging van de zeespiegel
   Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
  • Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 21 februari 2018
  • Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject
   Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 7 maart 2018
  • Dertigledendebat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018
  • Dertigledendebat over het effect van fijnstof op de hersenen van ongeboren kinderen
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
  • Dertigledendebat over statiegeld op kleine flesjes
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
  • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
   Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
  • Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
   Aangevraagd door het lid Kröger in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018

  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
  • VAO Circulaire economie, eerste spreker het lid Wassenberg (PvdD)
  • NB: mogelijk een VSO Milieuraad t.b.v. de Milieuraad op dinsdag 10 en woensdag 11 april. Indien behoefte is aan een VSO dient dit uiterlijk bij de regeling van donderdag 29 maart te worden aangevraagd.
 27. 27

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

  • di 27-03-2018 12.00-12.00 Inbreng feitelijke vragen Suppletoire begroting Wederopbouw Saba en St Eustatius
  • di 27-03-2018 12.00-12.00 Inbreng feitelijke vragen Suppletoire begroting Thermphos
   Een stafnotitie voor bovenstaande feitelijke vragenrondes is reeds verspreid voor gebruik door fracties (2018Z05218).
  • wo 28-03-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
  • wo 28-03-2018 14.00-15.30 Technische briefing Rapport ‘Mainports voorbij’ door RLI
  • do 29-03-2018 10.00-12.00 Technische briefing Slottoewijzing, capaciteit Schiphol en staatsdeelnemingsaspecten van Schiphol en KLM
  • wo 04-04-2018 12.00-12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit ov-chipkaart en andere vervoersbewijzen
  • di 10-04-2018 12.00-12.00 Inbreng nader verslag n.a.v. Tweede Nota van Wijziging (34182-12) op de Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen
  • wo 11-04-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering, inclusief toelichting door Brexit-rapporteurs
  • wo 11-04-2018 14.00-15.30 Technische briefing ANVS ter voorbereiding op het werkbezoek aan het FANC
  • wo 11-04-2018 15.30-15.45 Delegatievergadering ter voorbereiding op werkbezoek aan het FANC op 13 april 2018 (alleen voor delegatieleden)
   do 12-04-2018 15.00-16.30 Gesprek met Europarlementariër Gerbrandy over ‘lessons learned’ Dieselfraude en EU-voorstel CO2-emissies auto’s en busjes
  • vr 13-04-2018 09.00-18.00 Werkbezoek Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
   Reader zal worden verspreid onder de delegatieleden
  • wo 18-04-2018 10.00-13.00 Rondetafelgesprek Governancestructuur luchtvaart
  • do 19-04-2018 15.30-17.30 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
   EU-signalering over de Mobiliteitspakketten wordt verspreid onder de leden
  • wo 25-04-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
  • wo 25-04-2018 15.30-17.00 Technische briefing ICAO (internationale luchtvaart)
  • di 15-05-2018 16.00-20.00 Algemeen overleg Luchtvaart
  • wo 16-05-2018 10.00-13.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
  • do 17-05-2018 10.00-12.00 Algemeen overleg Maritiem
  • do 17-05-2018 15.30-17.30 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
  • wo 23-05-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
  • do 24-05-2018 14.30-17.30 Algemeen overleg Leefomgeving
  • di 29-05-2018 16.00-17.30 Technische briefing IMO (Internationale maritieme organisatie)
  • wo 30-05-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
  • wo 30-05-2018 16.00-18.00 Algemeen overleg Transportraad van 7 juni 2018
   EU-signalering wordt verspreid onder de leden
  • wo 06-06-2018 15.00-18.00 Algemeen overleg Spoor
  • vr 08-06-2018 09.00-18.00 Werkbezoek Vlaanderen (o.v.)
   Reader zal worden verspreid onder de delegatieleden
  • wo 13-06-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
  • do 14-06-2018 15.00-17.00 Algemeen overleg Milieuraad van 25 juni
   EU-signalering wordt verspreid onder de leden
  • wo 20-06-2018 10.00-18.00 Werkbezoek Interparliamentary Committee Meeting “EU investing in its Transport Networks beyond 2020”
  • do 21-06-2018 12.00-18.00 Algemeen overleg MIRT
  • wo 27-06-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
  • wo 27-06-2018 13.00-17.00 Algemeen overleg Water
   Stafnotities Analyse over grote waterprojecten zullen worden verspreid
  • do 28-06-2018 10.00-12.00 Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid
   Stafnotitie Analyse over het groot project ERTMS zal worden verspreid
  • wo 04-07-2018 14.30-17.30 Algemeen overleg Circulaire Economie 
 28. 28

  Voorstel Kröger (GL) AO Circulaire economie voor de zomer

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om de brief over verbod op rotjes nog deze week naar de Kamer te zenden

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorstel van het lid Remco Dijkstra om met spoed een kort schriftelijk overleg te voeren over het verdrag inzake luchtdiensten tussen Nederland, ten behoeve van Curaçao, en Qatar

  Te behandelen:

  Loading data