Commissievergaderingen

Woensdag 30 maart 2016

tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Commissiebijeenkomst

Vergadering
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 09:45 - 10:00 uur

Statenfractie Drenthe, namens Provinciale Staten van Drenthe, tot aanbieding petitie 'Sluiting gevangenissen Veenhuizen en Ter Apel'

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Besloten gesprek Standard & Poor’s Ratings Services

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Gevangeniswezen/tbs

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu (tijdstip gewijzigd: 15.00 - 16.00 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:45 - 13:30 uur

Ambassadeursconferentie

Gesprek
Oude Zaal (ontvangst en lunch), Van Mierlozaal (groep 1), Den Uylzaal (groep 2), Rooksalon (groep 3), Marcus Bakkerkamer (groep 4), Schrijfkamer (groep 5) (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten (tot nader order uitgesteld i.vm. plenaire overlap)

Technische briefing
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Uitstel algemeen overleg Personeel Defensie

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Drones

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Besloten technische briefing door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over vergelijkingswebsites

Technische briefing
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering (verzet naar 23 maart 2016)

Procedurevergadering
(verplaatst)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Huuraangelegenheden

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

ICT-onderwerpen (is verplaatst naar 7 april van 16.00 tot 18.00 uur).

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:30 uur

Minister van Financiën van Oekraïne, Natalie Jaresko

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Hoofdlijnen herziening pensioenstelsel

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek met ambassadeur in Teheran, mw. Terstal verplaatst naar 29 maart 12.30-13.00 uur

Gesprek
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime - 29689-688

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Voortijdig schoolverlaten en kwaliteitsafspraken in het mbo

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 15:40 uur

Verkiezing van een ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 15:40 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Delegatie van the Parliament of Victoria in Australia inzake Euthanasie/Levensbeëindiging (geannuleerd i.v.m. plenaire overlap)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Privacy (verplaatst naar 18 mei 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Behandelvoorbehoud voorstellen Energie-unie; EU-voorstel: Besluit betreffende informatie-uitwisseling op energiegebied, COM (2016) 53 en EU-voorstel: Verordening betreffende de levering van aardgas, COM (2016) 52

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Verzoek van het lid Swinkels tot het stellen van aanvullende feitelijke vragen n.a.v. debat aanslagen Brussel

E-mailprocedure
(besloten)