E-mailprocedure : Uitstel algemeen overleg Personeel Defensie

De vergadering is geweest

30 maart 2016
12:00 uur
Commissie: Defensie
Beste (plv) leden van de vaste commissie voor Defensie,
 
Naar aanleiding van bijgaand verzoek van het lid Jasper van Dijk wordt middels deze e-mailprocedure aan u verzocht om aan te geven of u kunt instemmen met het voorstel om het algemeen overleg Personeel Defensie, d.d. 5 april 2016, uit te stellen in verband met werkzaamheden in het kader van het referendum.
Als nieuwe datum wordt donderdag 21 april 2016, 17.00-20.30 uur voorgesteld.
Graag verzoek u om uiterlijk woensdag 30 maart 2016, om 12.00 uur aan te geven of u met het voorstel kunt instemmen (graag een “allen beantwoorden” op dit e-mailbericht).
Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze emailprocedure*.
 
Met vriendelijke groet,
Gerald van Leiden
Griffier vaste commissie voor Defensie

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om uitstel AO Personeel Defensie d.d. 5 april 2016

    Te behandelen:

    Loading data