Gesprek : Ambassadeursconferentie

De vergadering is geweest

30 maart 2016
10:45 - 13:30 uur
Locatie: Oude Zaal (ontvangst en lunch), Van Mierlozaal (groep 1), Den Uylzaal (groep 2), Rooksalon (groep 3), Marcus Bakkerkamer (groep 4), Schrijfkamer (groep 5)
Commissie: Buitenlandse Zaken
Programma:
10.15 - 10.45 uur: aankomst ambassadeurs (Oude Zaal)
10.45 - 12.15 uur: vijf parallelle themabijeenkomsten:
1. Migratie, asiel, vluchtelingencrsis (Van Mierlozaal)
2. SDG's en handelspolitiek (Den Uylzaal)
3. Strijd tegen ISIS (Rooksalon)
4. Konnkrijksrelaties en economische samenwerking met Latijns-Amerika (Marcus Bakkerkamer)
5. EU-Voorzitterschap: o.a. Brexit, rechtstatelijkheid binnen EU (Schrijfkamer)
12.15 - 13.30 uur: lunch voor Kamerleden en ambassadeurs (Oude Zaal)