E-mailprocedure : Verzoek van het lid Swinkels tot het stellen van aanvullende feitelijke vragen n.a.v. debat aanslagen Brussel

De vergadering is geweest

30 maart 2016
18:00 uur
Commissie: Veiligheid en Justitie
Van: Tripels, P.
Verzonden: woensdag 30 maart 2016 18:07
Aan: GC-Commissie-V&J
CC: Tripels, P.
Onderwerp: UItkomst E-mailprocedure: aanvullende feitelijke vragen n.a.v. debat aanslagen Brussel

 
Geachte leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
 
Ik kan u hierbij berichten dat de commissie instemt met het verzoek tot het stellen van  aanvullende feitelijke vragen naar aanleiding van het plenair debat over de aanslagen in Brussel in eerste termijn.
Inbrengdatum donderdag 31 maart te 12.00 uur aan te leveren via de VIA-applicatie.
 
Met vriendelijke groet,
 
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Mfn-Registermediator


Van: Tripels, P.
Verzonden: woensdag 30 maart 2016 16:26
Aan: GC-Commissie-V&J
CC: Tripels, P.
Onderwerp: FW: SPOED: E-mailprocedure: Aanvullende feitelijke vragen n.a.v. debat aanslagen Brussel
 
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
 
Hieronder treft u  een verzoek aan van de D66-fractie  tot het stellen van aanvullende feitelijke vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie  naar aanleiding van het plenair debat over de aanslagen in Brussel in eerste termijn.
 
Gaarne verneem ik uiterlijk hedenmiddag om 18.00 uur of u hiermee instemt en zo ja, zal de inbrengdatum voor de feitelijke vragen worden vastgesteld op donderdag 31 maart 2016 te 12.00 uur.
 
Met vriendelijke  groet,
 
 
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Mfn-Registermediator
Adjunct griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Griffie commissies Bestuur en Onderwijs
 
 
Van: Zee van der F.
Verzonden: woensdag 30 maart 2016 15:01
Aan: Tripels, P.
CC: Fey de C.
Onderwerp: Aanvullende vragen nav debat aanslagen Brussen
 
Beste griffier,
 
Zoals zojuist met mijn collega Carolina besproken hierbij de vragen die D66 graag nog aan de Minister van Veiligheid en Justitie zou willen stellen naar aanleiding van het debat over de aanslagen in Brussel gisteravond. Veel dank voor het doorzetten!
 
Met vriendelijke groet, 
Floor van der Zee

Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie D66
Veiligheid & Justitie
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Swinkels tot het stellen van aanvullende feitelijke vragen n.a.v. debat aanslagen Brussel

    Te behandelen:

    Loading data