Algemeen overleg : Gevangeniswezen/tbs

De vergadering is geweest

30 maart 2016
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H.D.M. Dijkhoff
  staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • B. Visser (VVD)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • F. van Oosten (VVD)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • M. van Nispen (SP)
 • J.C.M. Swinkels (D66)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • M.J.J. Volp (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op de brief van de CNV Vakgroep Bibliotheek over de gevolgen van de bezuinigingen op penitentiaire bibliotheken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding beleidsreactie medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 2014 en inspecties van de Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport "Herinspecties bij politie en justitiële inrichtingen 2015"

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van de regeringsreactie op het rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van een bezoek in mei 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwikkelingen op het terrein van het vrijwilligerswerk in de sanctietoepassing en de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Penitentiaire arbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Gefaseerde vervanging van fysieke gevangenisbibliotheken

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken van het tegengaan van voortgezet crimineel handelen tijdens detentie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beëindiging van het gebruik maken van de PI Tilburg door België

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Rapport "Risico's en knelpunten in de longstay"

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie "Onderzoek in PI Vught naar aanleiding van berichten uit de media"

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek van het lid Volp, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 maart 2016, over berichten in de media over het gevangeniswezen en de forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vervolgbrief Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ)-ramingen

  Te behandelen:

  Loading data