Inbreng schriftelijk overleg : Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime - 29689-688

De vergadering is geweest

30 maart 2016
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime

    Te behandelen:

    Loading data