Commissievergaderingen

Donderdag 5 maart 2015

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Sub-committee on the Democratic Governance

Werkbezoek
Geannuleerd Washington D.C. en New York (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Interparlementaire Conferentie GBVB/GVDB

Werkbezoek
Riga, Letland (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Klompézaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 9 maart 2015 (AO is omgezet in schriftelijk overleg op 2 maart 2015, 14.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Benoemingenbeleid Raad van State

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:30 - 11:00 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Europese verantwoordingsaangelegenheden

Algemeen overleg
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Rapport Aardbevingsrisico’s in Groningen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Gesprek met Eurocommissaris Csr Andriukaitis

Gesprek
Troelstrazaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Goedkeuring van het op 29 oktober 2010 te Nagoya tot stand gekomen Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol) (Kamerstuk 34142)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Transportraad d.d. 13 maart 2015

Inbreng schriftelijk overleg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Eurocommissaris Csr Andriukaitis (eventuele uitloop)

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 16:30 uur

Emancipatie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Fraude (verplaatst naar 8 april 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van de burgerlijke stand (Wet scheiden...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Bestrijding geweld tegen vrouwen (i.k.v. de aankomende vergadering van de VN Commission on the Status of Women en 20ste verjaardag Beijing Platform for Action)

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

NVWA - verplaatst naar 25 maart 2015, van 11.00 tot 14.00 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Werkgroep Onderzoek Omgevingswet

Gesprek
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Eurogroep/Ecofin Raad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding Resultaten op de jaarlijkse monitor 'Sport en Bewegen in de Buurt' (30234-121)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Afschaffing aftrek van kinderalimentatie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Van Nispen: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald: een overheidsfonds voor onderzoek naar justitiële dwalingen” (Kamerstuk 34113)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken na faillissement Zorggroep Pasana (32299-39)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Nationaal Actieplan Mensenrechten (is verplaatst naar 26 maart 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Governance in de zorg

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Commissaris-generaal UNRWA

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

contactgroep Duitsland

Tijd vergadering 16:30 - 19:00 uur

Uitreiking Journalistenstipendia

Werkbezoek
Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, Den Haag (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Arbeidsmarktbeleid (2e termijn)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal