Gesprek : Gesprek met Eurocommissaris Csr Andriukaitis

De vergadering is geweest

5 maart 2015
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlage

Deelnemers

  • R.M. Leijten (SP)
  • L.T. Bouwmeester (PvdA)
  • A.G. Wolbert (PvdA)
  • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
  • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
  • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)

Agendapunten

  1. 1

    Gesprek met de Eurocommissaris van Gezondheid en Voedselveiligheid, dhr Andriukaitis over onder andere Ebola, antimicrobiële resistentie en het werkprogramma van de Europese Commissie op het gebied van Volksgezondheid. De voertaal zal Engels zijn.