Algemeen overleg : Emancipatie

De vergadering is geweest

5 maart 2015
13:00 - 16:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
3e HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. toevoegen agendapunt*)

Spreektijd 4,5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. Bussemaker
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • L.F. Asscher
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • K. YĆ¼cel (PvdA)
 • T. van Ark (VVD)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • R. Bisschop (SGP)
 • T.E. Siderius (SP)
 • H.J. Beertema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Midterm review emancipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen van de commissie over beleidsconclusies midterm review en beleidsdoorlichting Emancipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op vragen van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over o.a. de Emancipatiemonitor 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding onderzoek CBS naar beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het SCP rapport "Anders in de klas"

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Coordinatie ouderenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding van de 6e rapportage van Nederland over de implementatie en naleving van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding afschrift van de antwoordbrief aan de Stichting Studerende Moeders over de problematiek rond jonge moeders die een opleiding volgen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over het afschrift van de antwoordbrief aan de Stichting Studerende Moeders over de problematiek rond jonge moeders die een opleiding volgen

  Te behandelen:

  Loading data