Agendapunten

 1. 1

  Rondetafelgesprek over Governance in de zorg.

 2. 2

  Deelnemers:

  • Dhr. P. van der Heijden, Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD),
  • Dhr. E. Dannenberg, voorzitter Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ),
  • Mw. J. de Vries, Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  • Dhr. M. Laterveer, LOC Zeggenschap in zorg
  • Mw. Y. van Rooy, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) ook namens de  Brancheorganisaties zorg (BOZ)
  • Mw. W. Wind, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
  • Dhr. T. van den Belt (auteur van Bestuur & Toezicht)
  • Dhr. J.A. Bruijn (hoogleraar LUMC en toezichthouder in de zorg en het onderwijs)
  • Dhr. A. Hakbijl (accountant en adviseur in de gezondheidszorg)