Gesprek : Benoemingenbeleid Raad van State

De vergadering is geweest

5 maart 2015
10:00 - 11:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlage

Deelnemers

  • Voorzitter
    M.A. Berndsen-Jansen (D66)
  • M. van Nispen (SP)
  • R. Bisschop (SGP)
  • J. Recourt (PvdA)
  • J. Taverne (VVD)

Agendapunten

  1. 1

    Informatie RvS t.b.v. gesprek over benoemingenbeleid Raad van State