Algemeen overleg : Arbeidsmarktbeleid (2e termijn)

De vergadering is geweest

5 maart 2015
17:00 - 18:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • L.F. Asscher
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.I. van der Burg (VVD)
 • P. Ulenbelt (SP)
 • R.A. Vermeij (PvdA)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • N.P.M. Klein (Klein)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op het bericht ‘Asscher voorziet baanloze toekomst’ (verzoek van het lid Van Weyenberg tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 september 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Activiteitenoverzicht Aanpak Jeugdwerkloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding Monitor Arbeidsmarkt 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg d.d. 15 oktober 2014 inzake avv-dispensatiecriterium 'bedrijfsspecifieke kenmerken'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Sociaal akkoord: voortgang sectorplannen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de resultaten van het meldpunt voor werkverdringing in het personenvervoer van de FNV

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op motie van de leden Voortman en Pieter Heerma inzake mogelijkheden te onderzoeken van een meerjarig tweede arbeidsovereenkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Effect van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding tweede monitor regionale aanpak jeugdwerkloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzilveringsproblematiek premiekortingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 22 januari 2015, over Aanpak werkloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Tony van Dijck, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2015, over extraterritoriale kostenregeling, tevens uitstel beantwoording schriftelijke vragen van de leden Kerstens en Groot over het convenant dat de uitzendsector heeft gesloten met de Belastingdienst waardoor oneerlijke concurrentie en verdringing in de hand wordt gewerkt en een reactie op verzoek commissie over artikel 'Opnieuw misstanden in de bouw'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toegezonden informatie in verband met transitievergoeding Wet werk en zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Invulling toezegging over de stand van zaken van grensoverschrijdende arbeid

  Te behandelen:

  Loading data