Algemeen overleg : Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

De vergadering is geweest

5 maart 2015
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F. Teeven
  staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Ypma (PvdA)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • M. Azmani (VVD)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • A.G. Schouw (D66)
 • P. Oskam (CDA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  UNHCR planning hervestiging

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vrijwillige terugkeer vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op bericht over de uitblijvende afname van het aantal plaatsingen in afzondering gerelateerd aan het aantal ingeslotenen in vreemdelingenbewaring

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Opvang en terugkeermogelijkheden van vreemdelingen in de G4

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitwerking beleidswijziging inreisverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitkomsten van het overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de gevolgen van een voorlopige voorziening van de Centrale Raad van Beroep van 17 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift van de open brief aan PAX betreffende de situatie in Rwanda, in het bijzonder in relatie tot het Nederlandse vreemdelingenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Regeringsreactie op het rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van het ad hoc bezoek inzake een Frontex vlucht (16-18 oktober 2013)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Landenbeleid Democratische Republiek Congo

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Grensdetentie in andere EU (Schengen)landen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aantal toepassingen artikel 1F door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de radio-uitzending van ‘Dit is de dag’ van 16 februari 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, over de gedwongen terugkeer van een uitgeprocedeerde Afghaanse vreemdeling naar Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data