Commissievergaderingen

Donderdag 20 november 2014

tijdelijke commissie Evaluatie WPE

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Vergadering van de tijdelijke commissie Wet Parlementaire Enquête

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Telecomraad 27 november 2014 is omgezet in een schriftelijk overleg.

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Handhaving (wordt verplaatst naar 17 december 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Klompezaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

OJCS-raad, cultuur en sport d.d. 25 november 2014

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 11:30 - 12:15 uur

Luchtkwaliteit rond snelwegen (Ouwehand, PvdD)

Bijzondere procedure
Klompezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

Spoorveiligheid/ERTMS (verplaatst naar 27 november 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Opvang en terugkeer

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

(BLANCO) Wijziging van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in verband met het opnemen van een grondslag voor de uitvoering door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank van de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken) (34032) (verplaatst naar 11 december 2014)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Resultaten Comprehensive Assessment

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8) (34034)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Gesprek met NL leden Europees Parlement over 4e EU-Spoorpakket en Duitse voornemens tav tolheffing en luchtvaarttarieven

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal