Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken) (34032) (verplaatst naar 11 december 2014)

De vergadering is verplaatst

20 november 2014
14:00 uur
Commissie: Veiligheid en Justitie