Vergadering : Vergadering van de tijdelijke commissie Wet Parlementaire Enquête

De vergadering is geweest

20 november 2014
9:00 - 10:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: tijdelijke commissie Evaluatie WPE

Bijlage

Deelnemers

 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • R.A. van Vliet (Van Vliet)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • W. Koolmees (D66)
 • R.A. Vermeij (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Bespreking van het ontwerpvoorstel van Wet op de parlementaire ondervraging.

 2. 2

  Verdere planning van werkzaamheden.

 3. 3

  Rondvraag.