Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 november 2014
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: commissie voor de Rijksuitgaven

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.G.J. Harbers (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • J.F. Klaver (GroenLinks)
 • E.A.J. Groen ()

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag 2013 van de Europese Rekenkamer

 2. 2

  Reactie op het rapport van de commissie voor de Rijksuitgaven “Aandacht voor het parlementair budgetrecht in Europees perspectief” van 9 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag 2013 van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Themabijeenkomsten van commissies tijdens ambassadeursconferentie 29 januari 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen van de commissie voor de Rijksuitgaven over de publicaties ‘Verhoging assurantiebelastingtarief' en ‘Versobering heffingskorting groen beleggen’ van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsdoorlichting Kwaliteit Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbod Algemene Rekenkamer inzake technische briefing op 11 december 2014 over Belastinguitgaven en milieuregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Procedurevergaderingen commissie voor de Rijksuitgaven in 2015

  De commissie heeft ingestemd met een in beginsel driewekelijkse procedurevergadering in 2015 op de donderdag van 10.00 tot 11.00 uur:
  . donderdag 22 januari              kerstreces t.e.m. 12 januari 2015
  . donderdag 12 februari                         13 t.e.m. 23 februari krokusreces
  . donderdag 12 maart                18 maart verkiezingen provinciale staten en waterschappen
  . donderdag 2 april
  . donderdag 23 april                  (voorstel) tevens periodiek overleg met college Algemene Rekenkamer (zie ook agendapunt 6).
  . donderdag 21 mei                   1 t.e.m. 18 mei meireces; 20 mei Verantwoordingsdag; 26 mei Verkiezingen Eerste Kamer
  . donderdag 4 juni
  . donderdag 25 juni                   3 juli t.e.m. 31 augustus zomerreces
  . donderdag 3 september           15 september Prinsjesdag, en p.m. APB, AFB
  . donderdag 24 september
  . donderdag 15 oktober             16 t.e.m. 26 oktober herfstreces
  . donderdag 5 november
  . donderdag 26 november
  . donderdag 10 december          vanaf 18 december kerstreces
   
 9. 9

  Ter informatie. Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven en/of rapporten alsmede verzoeken aan de Algemene Rekenkamer, waarvoor het voortouw bij een andere Kamercommissie is belegd.

  • Begrotingsbrieven BZK (34000-VII-8), VWS (2014Z19829); BuZa (2014Z19955); BuHa-OS (2014Z20161); V&J (2014Z20312); Nationale Politie (2014Z20310); SZW (2014Z20333)
  • Rapport ‘Basisregistratiers, vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance’ 29362-238
  • Brief  ‘Ontwikkelingen in het accountantsberoep’ 33977-3
  • Rapport ‘Verzoekonderzoek onderzoek Belastingconstructies in relatie tot het fiscale verdragennetwerk’ 2014Z19874
  • Brief ‘Reactie op wetsvoorstel Open overheid’ 2014Z20184
  • Rapport 'Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven' 2014Z20584
  • Brief 'Tussentijdse resultaten gebruikersonderzoek kwaliteit onderwijshuisvesting' 2014Z20591
 10. 10

  Rapportages Auditdienst Rijk

  Te behandelen:

  Loading data