Algemeen overleg : Opvang en terugkeer

De vergadering is geweest

20 november 2014
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F. Teeven
  staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • M. Azmani (VVD)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • P. Oskam (CDA)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • A.G. Schouw (D66)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Afschrift van het antwoord van het kabinet op de oproep van Duitsland aan de EU-lidstaten tot meer onderlinge solidariteit bij de opvang van Syrische vluchtelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitgeprocedeerde vreemdelingen in andere lidstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie evaluatie terugkeerrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Grensdetentie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleid inzake opvang en onderdak van (niet-rechtmatig verblijvende) vreemdelingen en de bevindingen van het ECSR

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie op het rapport opvang- en woongezinnen van Nidos

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Capaciteitsgebrek opvang asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kleinschaligheid voorop: een nieuw opvangmodel voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Opening gesloten gezinsvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op artikel ‘Golf van zelfmoordpogingen en dreigende suïcides onder Armeense vluchtelingen’ in de Volkskrant van 9 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift brief Kerk in Actie met betrekking tot overlijden van de heer N.

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapporten van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) n.a.v. klachten tegen Nederland over de wijze waarop Nederland ondersteuning biedt aan uitgeprocedeerde vreemdelingen en over de toegankelijkheid, doorstroom en kwaliteit van de maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Pilot in bewaring stellen door Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Reactie op uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State inzake uitzetting Somalische vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op uitspraak EHRM inzake Tarakhel vs Zwitserland

  Te behandelen:

  Loading data