Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8) (34034)

De vergadering is geweest

20 november 2014
14:00 uur
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8)

    Te behandelen:

    Loading data