Algemeen overleg : Spoorveiligheid/ERTMS (verplaatst naar 27 november 2014)

De vergadering is verplaatst

20 november 2014
12:00 - 15:00 uur
Commissie: Infrastructuur en Milieu
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.