Commissievergaderingen

Donderdag 9 september 2010

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

AVVN

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Huwelijks- en gezinsmigratie (algemeen overleg tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Statenlokaal

Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Medische zorg asielzoekers

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Rondetafelgesprek nieuw industriebeleid (verplaatst naar 15 september 2010)

Rondetafelgesprek
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

Paarden (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Ministerie van Financiën - Behandelvoorbehoud herziening financieel reglement EU

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering tot 12:00 uur

MER Richtlijnen Tweede Kerncentrale Borssele

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verdeling Bewonersbudgetten 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

Algemene Rekenkamer - Vooropname 2010 (briefing verplaatst)

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

Algemene Rekenkamer - Vooropname 2010

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Bijeenkomst klankbordgroep Onderzoek naar de effecten van Inburgering (Onderzoeks- en toekomstagenda) TOT NADER ORDER UITGESTELD

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Statenlokaal

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 betreffende...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Voorlopige Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatie Technische Herzieningsrichtlijn

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (32418)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorkeursbeslissing van het kabinet over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Inbreng feitelijke vragen
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

EU Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

MOE-landen

Algemeen overleg
Statenlokaal

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Personeel (is uitgesteld tot na het aantreden van een nieuw kabinet)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Derde Kadernota Railveiligheid

Inbreng feitelijke vragen

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

goedkeuring Kaderovereenkomst breed partnerschap en samenwerking EG en Lid-Staten en Indonesië

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Raad Algemene Zaken

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)