Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

9 september 2010
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  H.J. Ormel (CDA)
 • K.H.D.M. Dijkhoff (VVD)
 • K.G. Ferrier (CDA)
 • M.H.P. van Dam (PvdA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • A. Nicolaï (VVD)
 • W.R.F. Kortenoeven (PVV)
 • S. van Veldhoven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek NCIV tot aanbieding petitie over de rechten van inheemse volken op maandag 13 september 2010

 3. 3

  Verzoek Amnesty International tot gesprek met twee mensenrechtenverdedigers uit Soedan op maandag 27 september 2010.

 4. 4

  Verzoek Amnesty International om gesprek met Burundese mensenrechtenverdediger Pacifique Nininahazwe op maandag 4 oktober 2010

 5. 5

  Uitnodiging Europees Parlement voor deelname van twee leden van commissies Buitenlandse Zaken en Defensie aan interparlementaire commissievergadering d.d. 28 september 2010 in Brussel over Gemeenschappelijk Veiligheids en Defensie Beleid na inwerkingtreding Verdrag van Lissabon.

 6. 6

  Verzoek Clingendael om gesprek, i.h.k.v. leergang internationale betrekkingen voor junior-diplomaten uit Centraal-Aziatische landen, op woensdag 24 november 2010

 7. 7

  Uitnodiging werkbezoek aan UNESCO-IHE (Internationaal Onderwijs Instituut voor Water in Delft)

 8. 8

  Ambtelijke briefing Schenkingsfaciliteit ORIO 29 september 2010

  Op verzoek van uw commissie zullen ambtenaren van Ministerie van Buitenlandse Zaken op woensdag 29 september a.s. van 11.00 tot 12.00 een technische briefing verzorgen over de Schenkingsfaciliteit ORIO (Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling).

  Besluit: gewenste thema's voor de briefing inventariseren. Aanmelden thema's uiterlijk woensdag 15 september 2010.

 9. 9

  Verzoek gate48, namens directrice van AJEEC, om gesprek over de maatschappelijke positie van Bedoeïenen in Israël

 10. 10

  Reactie op verzoek commissie inzake informatie omtrent de financiering van piraterij

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie inzake uitvoering motie Ferrier/Voordewind/Waalkens over begrotingssteun voor Burundi

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag herzieningsconferentie van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag veertiende reguliere zitting VN-Mensenrechtenraad

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken betreffende het uitzetten van Nederlanders uit Marokko.

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op rapport Amerikaanse Inspecteur Generaal voor Wederopbouw van Afghanistan inzake de capaciteiten van het Afghaanse leger en de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nederlandse inzet voor de internationale Afghanistan conferentie in Kabul op 20 juli 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van de internationale Afghanistan conferentie in Kabul op 20 juli 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een Schriftelijk Overleg over de publicatie van ruim 90.000 geheime documenten over de oorlog in Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een Schriftelijk Overleg over de politieke situatie in Rwanda.

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Richtlijnen voor de Koninkrijksdelegatie naar de 65e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en inzet voor de MDG-Top in New York, 20-22 september 2010.

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overzicht van in voorbereiding zijnde verdragen, met als peildatum 30 juni 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Mededeling van voorlopige toepassing verdragen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 26 juli 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag Schriftelijk Overleg inzake de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 26 juli a.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 26 juli 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (over Handelspolitiek) van 10 september 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2011 en jaarverslagen 2009 in de commissies

 28. 28

  Opstellen Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbesteding nieuwe subsidieregeling ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken hulpverlening aan Haïti

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Indiening ter parlementaire goedkeuring van verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Werkbezoeken commissie Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data