Inbreng verslag (wetsvoorstel) : goedkeuring Kaderovereenkomst breed partnerschap en samenwerking EG en Lid-Staten en Indonesië

De vergadering is geweest

9 september 2010
16:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta totstandgekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82)

    Te behandelen:

    Loading data