Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Implementatie Technische Herzieningsrichtlijn

De vergadering is geweest

9 september 2010
14:00 uur
Commissie: Financiën

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de implementatie van de Richtlijn 2009/162/EU van de Raad van 22 december 2009 tot wijziging van enkele bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (implementatie Technische Herzieningsrichtlijn)

    Te behandelen:

    Loading data