Gesprek : Bijeenkomst klankbordgroep Onderzoek naar de effecten van Inburgering (Onderzoeks- en toekomstagenda) TOT NADER ORDER UITGESTELD

De vergadering is geannuleerd

9 september 2010
12:30 - 13:00 uur
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie