Rondetafelgesprek : Voorlopige Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

De vergadering is geweest

9 september 2010
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.J. Atsma (CDA)
 • J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie)
 • A. El Fassed (GroenLinks)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • G.P.J. Koopmans (CDA)
 • E. Dijkgraaf (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Voorlopig Programma Stikstof en afwegingskader water en sociaaleconomische aspecten

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  De hiernavolgende organisaties en personen zullen deelnemen aan dit rondetafelgesprek

  Van 14.00 tot 15.30 uur

  • De heer Cees Romijn en dhr. Gerbrand van 't Klooster, LTO Nederland
  • De heer Dirk-Jan Schoonman en mevrouw Marion Logtenberg, Nederlandse Melkveehoudersvakbond
  • De heer Jan Jaap De Graeff, Natuurmonumenten
  • De heer Wim Van Opbergen, Werkgroep Behoud de Peel
  • De heer Harry Keereweer, Gedeputeerde provincie Gelderland


  Van 15.30 tot 17.00 uur

  • De heer Eric Hees, CLM Onderzoek en Advies
  • De heer Gerard Smit, Ecologisch adviesbureau Bureau Waardenburg
  • De heer Keimpe Wieringa en De heer Robert Koelemeijer, Planbureau voor de Leefomgeving
  • De heer Sijas Akkerman en de heer Joost Rutteman, Natuur en Milieu
  • De heer Willem Bruil, directeur Instituut voor Agrarisch Recht in Wageningen en hoogleraar Agrarisch
    Recht universiteit Groningen.