Algemeen overleg : MOE-landen

De vergadering is geweest

9 september 2010
14:00 - 16:00 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tweede herziene convocatie

(i.v.m. toevoeging agendapunt)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E. van Middelkoop
  minister voor Wonen, Wijken en Integratie
 • J.P.H. Donner
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • P. de Krom (VVD)
 • K. Verhoeven (D66)
 • E. Lucassen (PVV)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • S. Karabulut (SP)
 • J.L. Spekman (PvdA)
 • R.W. Knops (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Plan van Aanpak huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten uit Midden-en Oost- Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen Commissie WWI inzake het Plan van Aanpak Huisvesting en inburgering MOE-landers

  Te behandelen:

  Loading data