Commissievergaderingen

Donderdag 30 september 2021

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 4e deelsessie 2021

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Kansspelen (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Wapenexportbeleid (verplaatst naar nader te bepalen datum)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Ministerie IenW over de Integrale Mobiliteitsanalyse (via videoverbinding)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Technische briefing DSA/DMA

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 13:45 uur

Digitalisering in het onderwijs (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

RLI over advies 'Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid' (via videoverbinding)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 12:15 - 13:15 uur

Voorbereidingsgroep Integraal bereikbaarheidsbeleid

Vergadering
Den Uylzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming en enige andere wetten in verband met de herschikking van de Verordening (EU) nr. 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Bromet (GroenLinks) om het bedrijf Blackstone in de commissie uit te nodigen voor een gesprek om met hen van gedachte te wisselen over hun rol op de Nederlandse woningmarkt, mede in het...

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Rechtspraak

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:30 uur

Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

EU-Klokkenluidersrichtlijn

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (35892)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2022 (35925-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (35925-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (35925-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Nederlandse Rode Kruis over inzet in Caribisch deel van het Koninkrijk

Gesprek
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Reactie op brief van de No en de LOSR over beslagvrije voet bij verrekeningen toeslagen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)