Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 30 sept
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 30 sept

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Geplande activiteiten van de commissie

Details

 • do 30-09-2021 12.30 - 13.15       Procedurevergadering 
 • ma 04-10-2021 14.00 - 18.00      Notaoverleg Mensenrechten
 • wo 06-10-2021 12.00 - 12.00      Inbreng schriftelijk overleg Evaluatie en voortgang verscherpt toezicht op studenten en onderzoekers in gevoelige onderwijs- en onderzoeksgebieden     
 • do 07-10-2021 13.30 - 14.30       Gesprek Kennismaking Nationale ombudsman 
 • wo 13-10-2021 12.00 - 12.00      Inbreng feitelijke vragen Homogene Groep Internationale samenwerking 2022
 • wo 13-10-2021 12.00 - 12.00      Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor 2022           
 • wo 13-10-2021 14.00 - 15.00      Gesprek ambassadeurs Estland, Letland, Litouwen
 • wo 13-10-2021 15.00 - 15.30      Delegatievergadering   Werkbezoek Baltische Staten   
 • do 14-10-2021 12.30 - 13.15       Procedurevergadering 
 • do 14-10-2021 14.30 - 17.30       Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
 • ma 18-10 t/m vr 22-10   Werkbezoek aan Estland, Letland en Litouwen   (de delegatie wordt uitgebreid met het lid Van der Lee)
 • wo 27-10-2021 14.00 - 17.00      Rondetafelgesprek Jezidi's                         
 • do 28-10-2021 12.30 - 13.15       Procedurevergadering 
 • di 02-11-2021 16.30 - 19.30        Commissiedebat Consulaire Zaken  (gewijzigde datum, was eerst 26 oktober)      
 • do 11-11-2021 12.30 - 13.15       Procedurevergadering                 
 • do 11-11-2021 14.30 - 17.30       Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
 • Week 16-17-18 november 2021 Plenair debat begroting Buitenlandse Zaken
 • wo 24-11-2021 13.30 - 16.30      Commissiedebat NAVO/OVSE
 • do 25-11-2021 12.30 - 13.15       Procedurevergadering 
 • do 09-12-2021 12.30 - 13.15       Procedurevergadering 
 • do 09-12-2021 17.30 - 20.30       Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
 • do 16-12-2021 12.30 - 13.15       Procedurevergadering 

Nog te plannen activiteiten commissie: 
-
Commissiedebat China: commissie besluit het debat in te plannen kort na het Herfstreces.
- Commissiedebat en (voorafgaand) rondetafelgesprek over Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan (na ontvangst brief minister met herziene strategie inzake de toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan.  
- Commissiedebat Artikel 100-bijdrage aan VN-missie MINUSMA in Mali (te plannen na ontvangst aanvullende Artikel 100-brief in het najaar)
- Notaoverleg Initiatiefnota Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (te plannen na ontvangst antwoorden van resp. minister en initiatiefnemer op feitelijke vragen van commissie)
- Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar, gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld
- Videogesprek met Parlement Mongolië 
- gesprek met de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Bundestag

plenaire debatten:
3. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
4
Rondetafelgesprek Jezidi's (27 oktober 2021)
6
16
Voorstel Adviesaanvraag aan Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake genocide op de Oeigoeren
17
Reisnotitie - Aangescherpt reisbeleid voor de Staten-Generaal
18
Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Noord-Macedonië
19
Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Oezbekistan
20
Openstaande schriftelijke verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 1. 2021Z15993 Aan ministers Buza, Def en BuHaOs - herziene strategie toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan 21-09-2021: Minister herinneren aan verzoek om de Kamer te informeren op welke termijn de Kamer de gevraagde brief kan ontvangen.
 2. 2021Z15817 Aan minister Buza - verslag bezoek president van Suriname aan Nederland 16-09-2021
 3. 2021Z15055 Aan minister Buza - verzoek ondersteuning werkbezoek Baltische Staten 07-09-2021
 4. 2021Z12441 Aan minister Buza - feitelijke vragen Kabinetsreactie op Initiatiefnota van het lid van Raan: “Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede” 11-06-202
21
Verzoek FAON tot aanbieding petitie m.b.t. zorgelijke toestand in de Zuidelijke Kaukasus
22
Spreektijden notaoverleg Mensenrechten 4 oktober

Details

De spreektijden voor nota overleg mensenrechtenbeleid op maandag 4 oktober a.s. van 14.00 tot 18.00 uur worden als volgt vastgesteld: VVD 8/4 (1e/2e termijn); D66/PVV/CDA/SP/PvdA/GroenLinks: 7/3; overige fracties: 6/3.